Kommentar

Havvind er neppe eit kinderegg i energi- og klimapolitikken

Eventyret kan bli kostbart, og rekninga kjem til deg og meg, skriv Klaus Mohn.