Aktuelt

De vanskelige spørsmålene

To år etter 22. juli forskes det mye på beredskap, men lite på nordmenns islam-motstand.