Ledige stillinger

Stilling ledig

Morgenbladet søker kulturredaktør

Morgenbladet er en sentral arena for intellektuell meningsbrytning i norsk offentlighet, og en bred og sammensatt kulturdekning er noe av det som kjennetegner avisen.

Morgenbladets mangeårige kulturredaktør skal over i en ny redaksjonell stilling i avisen, og vi søker derfor hennes etterfølger. Den vi søker, må være bredt orientert og ha genuin interesse for det som rører seg i kulturlivet, nasjonalt og internasjonalt. I alt vi gjør, jakter vi på en analytisk tilnærming og prøver å gi leserne andre innfallsvinkler og perspektiver enn de får andre steder.

Kulturredaktøren har det overordnede ansvaret for all kulturjournalistikken på nett og papir og leder en avdeling bestående av seks journalister, reportasjeleder, bokansvarlig og anmelderansvarlig, samt en rekke tilknyttede frilansere. Stillingen er helt sentral i avisen og byr på store muligheter til å utvikle ny journalistikk.

Akkurat nå er redaksjonen inne i en særlig spennende fase, der vi utvikler Morgenbladet.no til en ny og annerledes nettavis, som samtidig har samme egenart og kvalitet som papirutgaven.

Vi er derfor ekstra nysgjerrig på kandidater som har ideer til hvordan vi kan utvikle kulturjournalistikken på nett.

Arbeidsoppgaver:

  • Journalistisk og strategisk ledelse av en avdeling med ni engasjerte ansatte
  • Personalansvar og budsjettansvar

Den vi ser etter, har:

  • Interesse for og erfaring fra noen av kulturseksjonens kjerneområder og ambisjoner på kulturjournalistikkens vegne
  • Erfaring med reportasjeledelse innenfor noen av sjangrene dokumentar, reportasje, nyhet, intervju og kommentar
  • Aviserfaring og gode samarbeidsevner

Kulturredaktøren rapporterer til sjefredaktør og sitter i avisens ledergruppe.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et fremragende arbeidsfellesskap, lyse og moderne lokaler i Oslo sentrum og en kantine av høy kvalitet.

Søknadsfrist: 21.april

Henvendelser rettes til sjefredaktør Sun Heidi Sæbø: shs@morgenbladet.no

Søknad leveres elektronisk, klikk her.