Ledige stillinger

Stilling ledig

Morgenbladet søker:


  • Redaktør for Ideer og debatt
  • Debattansvarlig

Morgenbladet er en sentral arena for intellektuell debatt og meningsbrytning. Nå skal avdelingen for ideer og debatt forsterkes. Avdelingen har ansvar for det innsendte meningsstoffet fra vårt viktige omland av lesere og bidragsytere. Avdelingen produserer også egne utforskende kommentarer og journalistikk om tidens store spørsmål i kultur- og samfunnsliv.

Redaktør for Ideer og debatt

100 prosent, fast stilling

Redaktør for Ideer og debatt er en av avisens tre fagredaktører, har det overordnede ansvaret for alt av avisens eksterne stoff (unntatt anmeldelser) og spiller en vesentlig rolle i utformingen av avisens redaksjonelle profil. Som redaktør for Ideer- og debattseksjonen i Morgenbladet må du være bredt orientert i den norske og internasjonale idédebatten og ha et oppriktig engasjement for den offentlige samtalen. Ideer-redaktøren jobber tett med resten av redaksjonen, og spiller en nøkkelrolle i avisens idéutvikling og produksjon. Ansvarsoppgavene omfatter innhenting, foredling og publisering av tekster til nett og papir, oppfølging av innsendte innlegg og faste spaltister – samt faglig ledelse og personalansvar for avdelingens ansatte. Avdeling for ideer og debatt har til sammen fire faste ansatte. Noe egen skriving inngår i stillingen. Ideer-redaktøren rapporterer direkte til sjefredaktør.

Søknadsfrist: 15. september 2023

Tiltredelse: 1. januar 2024

Søknad leveres digitalt, klikk her.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt sjefredaktør Sun Heidi Sæbø (shs@morgenbladet.no) eller redaktør for ideer og debatt Marit Slotnæs (mks@morgenbladet.no) eller klubbleder Jo T. Gaare (jtg@morgenbladet.no).

Debattansvarlig

100 prosent ut 2024

Som debattansvarlig i Morgenbladet kan du være med på å prege det offentlige ordskiftet og legge til rette for meningsbrytning av høy kvalitet. Den debattansvarlige har ansvaret for å røkte debattstoff til både nett og papir. Vi søker noen som er bredt orientert i den norske og internasjonale idédebatten og har et oppriktig engasjement for den offentlige samtalen. Oppgavene omfatter innhenting, foredling og publisering av tekster til papir og nett samt oppfølging av innsendte innlegg og faste spaltister. Noe egen skriving inngår i stillingen. Debattansvarlig rapporterer til redaktør for ideer og debatt.

Søknadsfrist: 15. september 2023

Tiltredelse: 1. januar 2024

Søknad leveres digitalt, klikk her.

Vi kan tilby:

  • Spennende arbeidsoppgaver i en av landets viktigste mediebedrifter.
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
  • Ikke turnusarbeid.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
  • Kontorer i Oslo sentrum, kantineordning.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt sjefredaktør Sun Heidi Sæbø (shs@morgenbladet.no) eller redaktør for ideer og debatt Marit Slotnæs (mks@morgenbladet.no) eller klubbleder Jo T. Gaare (jtg@morgenbladet.no).