Kundeservice

Kundeservice

Kontakt oss

Abonnement

Gjelder henvendelsen ditt abonnement, eller spørsmål om nytt abonnement, kontakt Morgenbladets kundeservice på telefon 23 36 05 00 eller e-post: abo@morgenbladet.no. Åpningstider: Hverdager 08.00–16.00


Debatt og kronikk

Vi vil gjerne høre fra leserne våre, enten det dreier seg om et debattinnlegg, en kronikk eller en kommentar til en artikkel. Vi er selvsagt også glade for generelle kommentarer til avisen.

Debatt

  • Sendes til: debatt@morgenbladet.no
  • Hovedinnlegg: Maks 4000 tegn, inkl. mellomrom
  • Underinnlegg: 2000-3000 tegn, inkl. mellomrom
  • Replikk/kortinnlegg: 500-1500 tegn, inkl. mellomrom

Frist for innlevering er tirsdag klokken 10.00.Redaksjonen betinger seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Alt innsendt materiale kan også publi­seres på nett.

Kronikk

Kronikk sendes til kronikk@morgenbladet.no. Maks 7000 tegn, inkludert ordmellomrom. Redaksjonen betinger seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Frist for innlevering tirsdag klokken 10.00.

Alternativt kan du gjerne skrive til oss på følgende adresse:

Morgenbladet ASc/o Mentor Medier ASPostboks 1180, Sentrum0107 OSLO

Eller ta kontakt på Tlf. 21 00 63 00 eller på følgende e-postadresser:

Sikkerhetsfeil og bug bounty

I Morgenbladet er vi opptatt av å beskytte brukernes personopplysninger. Datasikkerhet er derfor noe vi prioriterer høyt.

Vi oppfordrer til å rapportere eventuelle funn av sikkerhetshull, slik at vi kan tette disse og unngå sikkerhetsbrudd. Vi har etablert et bug bounty-system som belønner funn av sikkerhetsfeil som meldes inn. Funnene vurderes hos oss, og eventuell belønning skjer ut i fra alvorlighetsgrad på feilen du finner og hvor detaljert bug-rapport du sender inn.

Sikkerhetsfeil kan meldes til sikkerhet@morgenbladet.no