Deg og ditt

Kundeservice

Kontakt oss

Abonnement

Gjelder henvendelsen ditt abonnement eller spørsmål om nytt abonnement, kontakt Morgenbladets kundeservice på telefon 23 36 05 00 eller e-post: abo@morgenbladet.no. Åpningstider: Hverdager 08.00–16.00.

Nyhetstips

Har du en sak Morgenbladets journalister burde se på? På Morgenbladet.no/tips finner du oversikten over hvordan du kan kontakte oss via sikre kanaler.

Debatt og kronikk

Vi vil gjerne høre fra leserne våre, enten det dreier seg om et debattinnlegg, en kronikk eller en kommentar til en artikkel. Vi er selvsagt også glade for generelle kommentarer til avisen.

Debatt

Sendes til: debatt@morgenbladet.no

  • Hovedinnlegg: Maks 4500 tegn, inkl. mellomrom
  • Underinnlegg: 2000–3000 tegn, inkl. mellomrom
  • Replikk/kortinnlegg: 500–1500 tegn, inkl. mellomrom

Frist for innlevering er tirsdag klokken 10.00. Redaksjonen betinger seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Alt innsendt materiale kan også publi­seres på nett.

Kronikk

Kronikk sendes til kronikk@morgenbladet.no. Maks 6500 tegn, inkludert mellomrom. Redaksjonen betinger seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Frist for innlevering tirsdag klokken 10.00.

Alternativt kan du gjerne skrive til oss på følgende adresse:

Morgenbladet AS

c/o Mentor Medier AS

Postboks 1180, Sentrum

0107 OSLO

Eller ta kontakt på Tlf. 21 00 63 00 eller på følgende e-postadresser:

Sikkerhetsfeil og bug bounty

I Morgenbladet er vi opptatt av å beskytte brukernes personopplysninger. Datasikkerhet er derfor noe vi prioriterer høyt.

Vi oppfordrer til å rapportere eventuelle funn av sikkerhetshull, slik at vi kan tette disse og unngå sikkerhetsbrudd. Vi har etablert et bug bounty-system som belønner funn av sikkerhetsfeil som meldes inn. Funnene vurderes hos oss, og eventuell belønning skjer ut ifra alvorlighetsgrad på feilen du finner og hvor detaljert bug-rapport du sender inn.

Sikkerhetsfeil kan meldes til sikkerhet@morgenbladet.no