Aktuelt

Prins vil-ikke

Arbeiderpartiet var for seierherrene, Fremskrittspartiet for outsiderne. Men hva skjer når outsideren tilbys en ministerpost?