Aktuelt

Kåring: Fantastiske formidlere

Hvem får dagens studenter til å glemme å sjekke mobilen? I 2012 fant Morgenbladet frem til de ti mest fremragende forskerne under førti. Nå vil vi finne og presentere ti fantastiske formidlere.

Hør mer om kåringen og norske utdanningsinstitusjoners underlige navn Morgenbladets podcast:

Hva er god undervisning? Hvor er de beste foreleserne nå for tiden? Hvordan bedømmer man egentlig kvalitet i undervisningen? Er den klassiske forelesningens tid virkelig over? Hve lærer studentene å tenke?

For å kunne svare på noe av dette inviterer vi dere – lesere, studenter og publikum – til å fortelle oss om deres favoritter. Nominer favoritten din på 
morgenbladet.no/­fantastiskeformidlere
.

Studenter, tidligere studenter, kolleger, tilfeldige publikummere – alle kan nominere. På nettsiden kan du også lese andres nominasjoner, stemme frem kandidater og dele nominasjonene videre.

Nominasjonene og stemmene danner grunnlaget for juryens videre utvelgelse, og begrunnelsen er derfor viktig. Prøv å gi en presis beskrivelse av undervisningen på maksimalt 2000 tegn. Frist for å nominere er 15. april. Juryens liste med ti navn presenteres i august.

HER ER JURYEN

1. Hva er god undervisning? 2. Og hvorfor er god undervisning viktig?

Helene Uri

1. God undervisning skaffer studentene oversikt, hjelper dem til å forstå hva som er viktig, og hva som er mindre viktig i pensum. God undervisning gir trygge studenter som tør å stille spørsmål. God undervisning fører til gode diskusjoner, i og etter forelesningen. God undervisning får studentene til å fortelle foreldre og andre studenter om faget sitt (Vet du hva? I dag lærte jeg…). God undervisning får studentene til å glemme å sjekke mobilen.

2. God undervisning skal få studentene gjennom eksamen, men god undervisning skal først og fremst få studentene til å huske (det de trenger av) pensum også etter eksamen. God under­visning skal få studentene til å bli skrubbsultne på faglig kunnskap, resten av livet.

Erling Sandmo

1. God undervisning sørger for at de som lærer, lærer det de skal – og for at de skjønner hvorfor de lærer det. Ideelt sett lærer de vel mer enn de skal og får lyst til å lære enda mer, men jeg tror det er grunnleggende at det finnes en felles forståelse av hva som skal læres eller læres bort, og at både lærer og studenter har respekt for den forståelsen. Alt annet – ­diskusjoner, nysgjerrighet, glede og ­underholdning – må bygge på dette.

2. Det kan da ikke være mye som er viktigere? Dette handler om å arbeide for at vi skal bli så flinke som mulig, bli myndige samfunnsmedlemmer og utvikle vår evne til å omgås egen og andres kunnskap med respekt. Tanken på et samfunn der undervisningen gjennomgående er dårlig, er ganske uhyggelig.

Therese Eia Lerøen 

1. God undervisning er basert på dialog, variasjon og faglig utfordring. Den klassiske forelesningen hører hjemme i fortiden, og det er behov for å tenke nytt rundt hvordan undervisningen i større grad kan bygges rundt problemløsning, kritisk tenkning og aktiv deltakelse.

2. God undervisning er viktig for å bidra til god læring. Målet må være at studentene ikke bare utfordres til å reprodusere pensum, men til å anvende kunnskapen og tenke kritisk rundt reelle og aktuelle problemstillinger.

Sunniva Rose

1. Et viktig nøkkelord er «trygg». Den som underviser, må være trygg på det faglige innholdet og trygg på seg selv i rollen som underviser. Hvis underviseren i tillegg er engasjert og åpen, vil studenten føle seg trygg og motivert – to viktige faktorer for læring.

2. God undervisning kan kurere en students dårlige selvtillit, slik at vedkommende kan få realisert potensialet sitt. Motsatt, med dårlig undervisning, tror jeg man kan være uheldig å miste nettopp dem som kanskje har et stort potensial, men som trenger en ekstra «push» for å få det ut. Disse studentene kan godt ende opp med å bli de beste, men med dårlig undervisning kan de kanskje like gjerne falle av.

Victor Norman 

1. God undervisning er undervisning som gir studentene et grunnlag for å tenke. Om de også stimuleres til å lese, surfe eller skrive, er det fine biprodukter, men ikke mer.

2. God undervisning er viktig fordi de fleste av oss trenger et metodisk grunnlag for å kunne tenke systematisk — uten det blir vi dilettanter. Det er altså tenkningen som er viktigst. Mye av dagens undervisning er fortsatt for basert på pugging av fakta, og for lite opptatt av å lære studentene å tenke.

NOMINER DIN FAVORITT

Gå inn på morgenbladet.no/fantastiskeformidlere 
Alle kan nominere: studenter, kolleger og andre.

Samme sted kan du også lese ­andres nominasjoner, stemme frem kandidater og dele nominasjonene videre. Fristen for å nominere er 15. april.

Mer fra Aktuelt