Aktuelt

Her er de fantastiske formidlerne

Juryen har talt: Her er de ti utvalgte.

Det hele begynte med en åpen invitasjon til landets studenter: Har du en fantastisk foreleser, underviser eller formidler? Og hvorfor er han eller hun i så fall fantastisk?

Listen med nominerte ble lang: 383 ulike personer ble foreslått, noen av dem mange ganger. Juryen så på begrunnelsene, på antallet som hadde støttet nominasjonen (vi endte opp på over 36 000 – noen ble så ivrige at de prøvde å jukse!), og i listen over finalister ble det hentet inn mer dokumentasjon: bilder, videoer, lysark, lydopptak, studentevalueringer. Juryens leder, Helene Uri, har skrevet om utvelgelsen og prosjektet i en egen jurykommentar: «Ti fabelaktige formidlere».

Til slutt satt juryen igjen med disse ti, som altså er kåret til Fantastiske formidlere. Torsdag 1. september kom de til Chateau Neuf i Oslo for å feires, men også for å gi oss en smakebit av deres formidling. På denne siden legger vi inn disse smakebitene etterhvert som de blir klar fra videoproduksjonen.

Nok utenomsnakk, her er listen over de utkårede, med et utdrag av juryens begrunnelse:

Tone Selboe (57), professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo: «Dette er første gang jeg har opplevd at noen profiterer litt på en sosial evne i akademiske sammenhenger.»

Juryens begrunnelse: «Vi har valgt Tone Selboe som en verdig representant for 'den klassiske foreleseren'. Hun er ikke valgt fordi hun driver med utstrakt nyskapende undervisning, men fordi hun viser at den gode, gammeldagse undervisningen kan være fabelaktig. I sine forelesninger uttrykker Tone Selboe seg med klart formulerte poenger, med innlevelse og med personlige synspunkter, leser vi i nominasjonstekstene. Hennes plass blant de ti kan best oppsummeres av en av studentene hennes: 'Tone Selboe er en av de foreleserne hvis fag og timer man husker i år etter studiene, som med sitt engasjement og sin entusiasme evner å trekke studentene opp og med seg. Det er slikt som smitter, og som bidrar til å vedlikeholde en glød for faget i alle som hører på – livet ut.'»

Are Raklev (40), professor i teoretisk fysikk, Universitetet i Oslo: «Hvis vi skal utdanne fysikere, må vi også fortelle hva det er å være en fysiker.»

Juryens begrunnelse: «Are Raklev har siden han begynte i 2010, undervist i innføringsemnet i kvantefysikk, et andreårs bacheloremne, der han klarer å gjøre tungt og teoretisk stoff tilgjengelig og forståelig. Are Raklevs forelesninger foregår på tavle og er velstrukturerte og tydelige. Hvis Raklev passerer et kollokvierom der det diskuteres fysikk, kommer han inn og blir med og diskuterer og forklarer. Kontordøren hans står alltid åpen, og han svarer både sine egne og andre studenter på faglige spørsmål – også om emner han ikke underviser i selv. Han tar seg god tid med temaene, snakker rolig og lar studentene ta innover seg det som det blir forelest i. Som en av studentene sier det: 'Forelesningsstilen til Are beskrives av flere studenter som det beste vi har hatt. Han er en helstøpt underviser av den typen universitetet trenger flere av, og han fortjener rett og slett heder for det!'»

Ole Petter Hjelle (46), førstelektor, Institutt for helsefag (ved siden av jobb som fastlege), Høyskolen Kristiania: «Sånn karaoke med Powerpoint fungerte ikke for meg.»

Juryens begrunnelse: «Pasienterklæringene som ligger på nettet, bekrefter inntrykket fra de over 30 nominasjonstekstene fra studenter og kolleger som Morgenbladet har mottatt. Her dreier det seg om en mann som kan kommunisere! Ole Petter Hjelle er åpenbart en helt eksepsjonell foreleser med magiske formidlingsevner. Kunnskapen renner inn i hodene på studenter, som ikke vil at forelesningene skal ta slutt! Hjelle utmerker seg som en kreativ og engasjert formidler som får den enkelte student og pasient til å føle seg hørt og sett. Skal vi tro de panegyriske nominasjonstekstene, er det ingen over, ingen ved siden av Hjelle. Som det blir skrevet av en tidligere student: 'Det finnes utdannede lærere og det finnes mennesker som Ole Petter, som evner å lære bort de vanskeligste ting på de enkleste måter.'»

Mari Kjos Hellum (41), høyskolelektor, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold: «Vi snakker om det store ved tilværelsen, om hva man kan få til.»

Juryens begrunnelse: «Hvis Ole Petter Hjelle er en slags ukronet konge av Morgenbladets foreleserkåring, med sine over 30 nominasjoner og 3643 stemmer, så er Mari Kjos Hellum dronningen. De to trekkes begge frem som forelesere andre kan lære og la seg inspirere av. Hellum underviser i faget Internasjonal kommunikasjon. Juryen har dessverre ikke sett henne i aksjon, men har valgt å legge vekt på bredden i begrunnelsene for nominasjonene. De spenner fra hennes evne til å engasjere studentene i 'tørt' stoff som retorikk og politikk, til å være utpreget til stede og tilgjengelig for studentene. Så det er ikke uten grunn at studentene hennes har mobilisert for å stemme henne frem! Som det blir skrevet av en av dem: 'Mari ser eleven. Hun tilpasser seg. Trykker på de der knappene våre. Dem som vi blir motiverte av og som gjør at vi vil lære mer.'»

Johannes Skaar (42), professor i elektronikk, NTNU: «Hvis vi ikke underviser, er det lett å ta elementære ting for gitt.»

Juryens begrunnelse: «Johannes Skaar er ikke er redd for å bruke 'gammeldags' tavleundervisning, men han demonstrerer og trekker inn eksempler fra virkeligheten studentene kan relatere seg til. Dette tilgjengeliggjør tungt, teoretisk pensum godt. Johannes Skaar er kjent for å bruke piano i undervisningen! Studentene til Skaar omtaler ham som den beste forleseren gjennom studieløpet, og han er den eneste fra Fremragende forsker-kåringen til Morgenbladet som også er nominert som fantastisk foreleser. En av hans tidligere studenter, som selv innrømmer at han helst ikke går på forelesninger, beskriver hvorfor han alltid gikk på Skaars forelesninger: 'Johannes er til stede i hver øvingstime og svarer på spørsmål. (…) Han svarer utdypende, forståelig og raskt på mailer. Johannes gjennomfører faget sitt så godt, legger så mye tid i det og tar elevene sine såpass på alvor, at det ikke er det minste rart at salen alltid er full når han foreleser. Heia!'»

John McNicol (46), universitetslektor i eldre historie, Universitetet i Oslo: «De går på skolen, jeg er læreren, og de er elever.»

Juryens begrunnelse: «John McNicol underviser i utgangspunktet i middelalderhistorie, men han har tøylesløs energi som lærer og har utvidet både emneportefølje og undervisningsformer på overraskende og inspirerende måter. Kurset i historieformidling lærte studentene å skrive og få offentliggjort tekster for et bredt publikum, og ga dem selvtillit på vegne av faget og seg selv. Det tilsynelatende trauste emnet om 'Oslo i middelalderen' har vakt internasjonal oppsikt. McNicol nøyde seg ikke med å få studentene til å lære om byens fortid, men brukte Minecraft og lot dem bygge middelalderruinene opp igjen. Etter oppmålinger på stedet og grundige byhistoriske studier, satt studentene og gjenskapte fortiden elektronisk, møysommelig og med faktabasert fantasi.»

Inger Stensaker (50), professor i strategisk endringsledelse, Norges Handelshøyskole: «Det er noen som synes det er ekkelt at jeg går bak og ser hva de har på skjermen.»

Juryens begrunnelse: «Vi har valgt Inger Stensaker fordi hun som foreleser er nyskapende når det gjelder form, uredd når det gjelder involvering, men strengt akademisk når det gjelder faglig substans. Hun mestrer både det lille og det store format: I små grupper illustrerer hun gjerne poengene ved å kaste ball; i plenumsforelesninger tar hun systematisk med seg næringslivsledere for å bygge bro mellom fag og anvendelse, og hun jobber da så tett med dem på forhånd at de ikke slipper unna med glatte bedriftspresentasjoner. Et høydepunkt for et par år siden var da hun fikk Helge Lund til å snakke om Statoil og sosialt ansvar. Hun bruker mye tid på pedagogikk – hun dro til Harvard for å lære case-undervisning, hun bruker internasjonale forskningskonferanser til å plukke opp ny fagdidaktikk. Inger Stensaker har to ganger fått studentenes foreleserpris ('bronsesvampen').»

Bassam Hussein, førsteamanuensis, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. NTNU: «Jeg gikk 'by the book'. Det var kjedelig!»

Juryens begrunnelse: «Bassam Hussein er en entusiastisk, usedvanlig dyktig pedagog som evner å skape begeistring for sitt fag og som flere ganger er kåret til beste foreleser i de programmene han underviser i. Det alene kunne være grunn god nok til å velge ham. I tillegg er han innovativ som få — han leter internasjonalt for å finne nye undervisningsformer og bruker alt fra krittavle til rollespill og simuleringsverktøy for å formidle vanskelig stoff. Han underviser mest i etter- og videreutdanningsprogrammer, med de spesielle utfordringene som ligger i å forelese for praktisk erfarne, voksne studenter. En av tilbakemeldingene han har fått, sier mye: Han skaper 'dynamikk i en heterogent sammensatt gruppe'. At han i tillegg har et sprudlende humør, trekker heller ikke ned.»

Anne Kveim Lie (47), førsteamanuensis, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo: «De blir rådville når de står overfor situasjoner uten et klart ja/nei-svar.»

Juryens begrunnelse: «Anne Kveim Lie er en oppofrende lærer, dedikert, entusiastisk og alvorlig. Hun retter undervisningen inn mot å få studentene til å se seg selv som leger i et samfunn og som et menneske blant medmennesker. Noe av det som sitter sterkest igjen blant studentene, er hennes vilje til å konfrontere dem med brukerne som mennesker og samfunnsmedlemmer. Hun har hentet inn tidligere rusmisbrukere som har kommet seg ut av misbruket og fått studentene til å diskutere med dem i små grupper. Slik har Lie ansvarliggjort studentene som samtalepartnere samtidig som hun har fått dem til å se både seg selv og de andre i rommet som myndige medmennesker med egne og felles historier. Det krever både tilbakeholdenhet og sterkt, sikkert nærvær fra lærerens side, og det er kvaliteter som utmerker Anne Kveim Lie.»

Øivind Bratberg (36), førstelektor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo: «Jeg tror nok vi er i en brytningstid.»

Juryens begrunnelse: «Øivind Bratberg er også tidligere blitt lagt merke til som en utmerket foreleser: I 2013 ble han kåret til årets UiO-underviser. Hans kombinasjon av seminar og forelesning blir trukket frem, og dessuten bruken av podcast og sosiale medier. Øivind Bratberg er kjent for sitt enormt gode humør, sitt grenseløse faglige engasjement og sin omsorg og tilgjengelighet for studentene. En god foreleser er en som liker å forelese, og i et intervju har Øivind Bratberg beskrevet det å stå foran et fullt auditorium som «en adrenalinbombe». Dette sitatet fra en av de mange begeistrede studentene styrker oss i troen på at juryen har gjort et riktig valg: 'Bratberg er den reelle og objektive vinner av den globale foreleserprisen, uavhengig av hva en subjektiv Morgenbladet-vurdering vil ende i.'»

Se hele forestillingen her:

Mer fra Aktuelt