Aktuelt

– Håpløs argumentasjon som ikke er troverdig

Politikere er kritiske til Mattilsynets arbeid for mer miljøgifter i laksefôr.

---

Mørke motkrefter

Gjennom artikkelserien «Mørke motkrefter» har Morgenbladet og Harvest over flere artikler satt søkelys på sjømatnasjonen Norges forhold til forskning.

Se oversikt over alle artiklene og debattinnlegg her.

---

Kjersti Toppe fra Senterpartiet sier at hun i dag vil sende et spørsmål til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen om saken.

– Jeg vil ha en begrunnelse og forklaring på om ministeren støtter denne lobbyeringen, og om han forsvarer Norges pådriverrolle i å få økt grenseseverdiene for miljøgifter i fôr, sier hun.

Morgenbladet og Harvests skrev sist uke at Norge i tyve år har jobbet i EU-systemet for å heve grenseverdiene for en rekke uønskede stoffer i fôr til laks.

Internasjonale eksperter uttalte seg tirsdag kritisk til Norges rolle.

Toppe mener det er uakseptabelt at Norge har vært pådriver for mer miljøgifter, og lurer på om Elvestuen fra miljøpartiet Venstre vil gripe inn overfor Mattilsynet.

– Dette er et stort paradoks opp mot regjeringens handlingsplan for å redusere miljøgiftene, mener hun.

– At myndighetene begrunner dette med at økte grenseverdier fortsatt vil gi trygg mat, er håpløs argumentasjon som ikke er troverdig. Hvorfor skal vi da ha en handlingsplan?

Toppe påpeker at det alltid vil være dragkamper om grenseverdier, men «her kjører Norge ensidig ut fra næringsinteresser».

– Det er synd at vi må stole på EU i folkehelsespørsmål, siden Norge ikke ivaretar disse hensynene, skriver Toppe i en e-post.

Ukultur. – Vi må få luket ut denne ukulturen umiddelbart.

Det sier SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. Han mener Mattilsynets arbeid har gått under radaren i Stortinget, og at det burde ha kommet frem til de folkevalgte.

– Mattilsynet har en global rolle, siden Norge er en av verdens største eksportører av fisk. Mattilsynets linje blir dermed viktig. At de da prioriterer profitt til oppdrettsnæringen fremfor helse til forbrukerne, er motsatt av slik det skal være.

At de prioriterer profitt til oppdrettsnæringen fremfor helse til forbrukerne, er motsatt av slik det skal være.

—   Torgeir Knag Fylkesnes

«Ta kontroll». Fylkesnes mener Norge møter seg selv i døren når regjeringen samtidig sier de bekjemper de samme stoffene.

– Her må vi ta en opprydning av hvilken rolle myndighetene skal ha. Helseministeren, fiskeriministeren og miljøministeren må sette seg ned og rydde opp, endre kurs.

Han mener ministrene må «ta kontroll over eget byråkrati» og gi klare beskjeder om hvilken kurs Norge skal følge:

– Vi må ligge foran, ikke etter.

– Det eneste riktige for både næringen og folkehelsen er å gå den rene vei, å sette et mål om å produsere den reneste og tryggeste fisken som er mulig, sier Fylkesnes.

Regjeringen opplyser at det harmonerer greit med Handlingsplanen mot miljøgifter?

– Det er en rar påstand. Det er undergravende å kjempe for å heve terskelverdiene når man samtidig har en handlingsplan for å redusere dem. Svaret bør være enkelt. Her er det bare å spørre hvem som helst som kjøper fisk.

Mattilsynet skal også bygge opp under behovet til oppdretterne?

– Alle vil at det man spiser skal være renest mulig, produsert uten å skade miljøet. Dette har også en sosial dimensjon, dette må ikke få bli en mafianæring. Miljøarbeidet må ut av festtalene og inn i praksis, sier Fylkesnes.

– Bunnlinja må være å produsere mest mulig ren mat. Når man prioriterer næringens kostnader fremfor folks liv og helse, er det en brutal beskjed til forbrukerne og elendig markedsføring.

Fylkesnes sier at han vil stille spørsmål til helseminister Bent Høie om saken.

«Trist». Arild Hermstad, som er nyvalgt talsperson for Miljøpartiet De Grønne, sier at han forstår at det er faglig uenighet om hvor grenseverdiene skal settes. Han mener imidlertid at det i denne saken synes å være et klart mønster der Norge gang på gang inntar samme posisjon.

– Det er trist å se hvordan norske myndigheter systematisk har prioritert profitt og næringsinteresser foran hensynet til helse, miljø og trygg mat, sier Hermstad.

Det er trist å se hvordan norske myndigheter systematisk har prioritert profitt og næringsinteresser foran hensynet til helse, miljø og trygg mat.

—   Arild Hermstad

– Norge bærer et tungt ansvar for at maten vi produserer og eksporterer er trygg. Denne oversikten tyder på at Norge forsøker å løpe fra ansvaret ved å forhandle miljøstandarden ned. Det ser ut til at myndigheter opptrer som agenter for norsk oppdrettsindustri og ikke som en ansvarlig samarbeidspartner i EUs arbeid for trygge miljøreguleringer.

Hermstad mener det er uakseptabelt at Norge «svekker forbrukernes beskyttelse mot miljøgifter».

– Hver eneste gang miljøpolitikken støter mot økonomiske interesser, bøyer norske regjeringer av og prioriterer penger foran miljø. Dette er spesielt tydelig i forvaltningen av Norges to største næringer, olje og oppdrett, kommenterer han.

Mer fra Aktuelt