Aktuelt

Fakta om fiskeforskning

Vi leser at vi manipulerer forskningen og forgifter sårbare grupper med oppdrettslaks, alt for å tjene næringen. Under tilbakeviser vi de groveste påstandene. Vi kommer tilbake med et grundigere svar.

Designlaks: Vi bruker i noen forsøk laks som har blitt fôret slik at den inneholder lik mengde av de stoffene som vi vil forske på, såkalt designlaks. Studien det refereres til brukte en laks som fikk det fôret som man beregnet ville være i bruk ved studiens slutt. Fôret inneholder nemlig stadig flere planteingredienser, og dermed mindre fiskeolje der de fleste fremmedstoffene sitter. Studien traff godt med både fôret og innholdet av fremmedstoffer.

FINS: En åtte år gammel utlysningstekst fra Fiskeri- og havbruksnæringsens forskningsfond (FHF) og Forskningsrådet var uheldig, noe de raskt beklaget og rettet opp. Prosjektbeskrivelsen som ble anvendt har en annen og mer presis ordlyd som kan leses på nettsidene til FHF.

Amerikanske straffedømte: Det nevnte spiseforsøket ved en amerikansk behandlingsinstitusjon var et UiB – prosjekt som våre forskere tok del i. At norske forskningsinstitusjoner samarbeider internasjonalt er ikke oppsiktsvekkende. Alle deltok selvsagt frivillig, og studien ble vurdert av etiske komiteer. Det er også publisert en rekke fagfellevurderte vitenskapelige artikler og rapporter fra studien.

Finansiering: Den norske finansieringsmodellen for forskning stiller ofte krav om brukermedvirkning og relevans for næringen, og næringen må dermed stå for deler av finansieringen. Et helt sett av kontrollmekanismer, som fagfellevurdering, vitenskapelig publisering, akkreditering av laboratorier med mer sikrer at forskningen ikke farges av hvem som betaler.

Formål: Kronikkforfatterne spør om det er greit å bruke barn og eldre for å øke fiskesalget. Vår forskning har aldri hatt som formål å øke salget av fisk. Målet er å få frem forskningsbasert kunnskap, blant annet om effekter av sjømatkonsum. Denne kunnskapen skal gjelde alle grupper i befolkningen, også barn og eldre.

Rolleblanding: Våre forskere sitter i en rekke råd og komiteer, på bakgrunn av kompetansen de har fått gjennom sin forskning. At man forsker på et felt gjør ikke at man er inhabil, for ved personlig vinning eller familiær relasjon trer man ut av råd, komiteer og utvalg.

Bjørn Bolann og Anne-Lise Bjørke Monsens budskap om at forskningen på fisk og helseeffekter er korrupt, og at oppdrettsfisk er direkte giftig får stå for deres regning. Fakta taler for seg selv.

Av forskningsdirektør Gro Ingunn Hemre, programleder Livar Frøyland og programleder Rune Waagbø, Havforskningsinstituttet

Mer fra Aktuelt