Aktuelt

EU vil berge sædkvaliteten

EU vil ha sterk reduksjon av dioksiner som finnes i luft og i vann og i mat. Fet fisk er en av hovedkildene til dioksiner i kostholdet, ifølge ny rapport.

Folk i alle aldre får i seg for mye miljøgifter og bør redusere inntaket drastisk, skriver EUs mattrygghetsorgan EFSA i en ny rapport. Rapporten ble offentliggjort i går kveld, etter flere års arbeid. Den handler om miljøgiftene dioksiner og dioksinlignende PCB.

Som Morgenbladet og Harvest har skrevet tidligere, er sjømat og fet fisk som blant annet laks en hovedkilde til disse stoffene. På grunn av innholdet av miljøgifter har den fete fiskens sunnhet i flere år vært gjenstand for strid mellom forskere.

Nå mener EFSA at grenseverdien for tolerabelt ukentlig inntak (TWI) av dioksiner og DL-PCB er satt syv ganger for høyt.

– EFSA har satt et nytt tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for dioksiner og dioksinlignende PCB i mat på 2 pikogram per kilo kroppsvekt, sier Ron Hoogenboom, medlem av EFSA-panelet og leder av arbeidsgruppen bak risikovurderingen.

Det tolerable ukentlige inntaket var tidligere på 14 pikogram per kilo kroppsvekt.

Redusert sædkvalitet. Funnene er alvorlige i folkehelseperspektiv:

EFSAs risikovurdering er basert på effekter sett hos mennesker, med støtte fra studier på forsøksdyr. EFSA har blant annet sett på årsaker til redusert sædkvalitet, og lavere antall nyfødte gutter i forhold til jenter. Det nye og kraftig reduserte tolerable inntaket (TWI) skal beskytte også mot andre effekter som er observert i befolkningsstudier: lavere kjønnsratio, dvs. lavere antall nyfødte gutter i forhold til nyfødte jenter, og høyere nivåer av thyroidstimulerende hormon hos nyfødte som har fått overført dioksiner fra mor.

– Det nye tolerable inntaket beskytter mot redusert sædkvalitet, som er den helseskaden som er sett på lavest nivå av disse kontaminantene i blod hos mennesker, sier Hoogenboom.

Inhabil. – Vi vil gå grundig gjennom rapporten og vurdere hvilke konsekvenser EFSAs vurderinger kan ha for videre håndtering, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet til Matportalen.

Mattilsynet bestiller snart to nye risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for miljø og mattrygghet (VKM). En med spørsmål rundt dioksininnhold i mat, og den andre er en oppdatering av vurderingen VKM laget i 2014 om nytte versus risiko ved inntak av fisk.

Denne VKM-rapporten er blitt kritisert i Morgenbladet og Harvests spalter, fordi jurister mener minst to av medlemmene var inhabile.

– Vi ønsker å få vurdert hva EFSAs eksponeringsberegning betyr ut fra nordmenns matvaner. Det er viktig å få dette gjennomgått før vi vurderer om det er behov for å endre våre råd og advarsler, sier Wiborg.

De norske ekspertene Helle Katrine Knutsen og Anne- Katrine Lundebye sitter i EFSA-komiteen, sammen med en rekke europeiske eksperter. Jan Alexander er leder av hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mat og miljø, og har også sittet i EFSAs utvalg.

– Mens EFSA i sin nye rapport har gjort en risikovurdering av en gruppe miljøgifter, altså dioksiner og dioksinlignende PCB som finnes i mange matvarer, har VKM gjort en nytte- og risikovurdering av alle stoffer i blant annet fisk. Det vil si at vi har veid risikoen for å få i seg skadelige stoffer/miljøforurensninger ifisk opp mot den ernæringsmessige nytten av fisk, sier Jan Alexander, leder av hovedkomiteen i VKM, til VKMs nettsted.

Ikke overraskende. Anne Lise Bjørke Monsen, som tidligere har skapt mediestorm ved å be gravide om å redusere inntak av sjømat med høye nivå av miljøgifter, sier nå:

– Antallet studier som finner skadelige effekter av dioksiner og dioksinlignende pcb-er hos mennesker er økende, så det er ikke overraskende at EFSA nå anbefaler at det ukentlige inntaket reduseres med hele 86 prosent. Det samme har skjedd med andre miljøgifter, som for eksempel bly. Det tar imidlertid lang tid å etablere sikker kunnskap på et slikt felt. Miljøgiftene har lang halveringstid og overføres til neste generasjon i svangerskap og ved amming. Dioksiner og dioksinlignende PCB-er er spesielt skadelige i fosterliv og tidlig barnealder og kan påvirke individets helse resten av livet. Dette understreker hvor viktig det er at myndighetene anvender Føre var-prinsippet, slik at det ikke går for lang tid før man får på plass bestemmelser som sikrer befolkningen mot skadelige miljøgifter.

1-2 måltider per mnd.Hvor mye laks kan man spise med dagens nivåer av dioksiner og PCB, gitt den nye EFSA-anbefalingen?

Anders Goksøyr ved Universitetet i Bergen viser til VKMs tidligere utregninger. Hvis man bare får dioksiner i seg fra laks, kan man spise 300 gram laks per uke. Får man derimot i seg det fra flere kilder, som alle mennesker gjør, når man maksimalverdien tidligere.

– Basert på dette bør anbefalingene neppe være mer enn ett måltid annenhver uke, eller 1-2 måltider per måned, konkluderer Goksøyr.

Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet, som tidligere har engasjert seg i debatten i Morgenbladet/Harvest, kommenterer rapporten slik:

– Dette er en dramatisk reduksjon som er nødt til å få konsekvenser for kostrådene våre. Men jeg er ikke overrasket, for studiene våre viser jo nettopp at vi ikke klarer å beskytte barn mot unødvendig sykdom knyttet til miljøgifter, sier seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. Eggesbø har tidligere advart om miljøgifter fordi studier knytter miljøgifter som særlig finnes i fisk, til adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun har ønsket endring av Norges kostholdsråd for både gravide, fertile og til små barn.

Mer fra Aktuelt