Aktuelt

Breivik-debatten: Forskere mener jussen trenger bedre forståelse av utilregnelighet

Jussen har ikke avklart hva utilregnelighet betyr, mener forsker Linda Gröning. I et nytt prosjekt vil hun og kollegaene få juss og medisin til å snakke bedre sammen.