Aktuelt

Hun har modellert sivilisasjonens undergang

Forskere har studert hva en kjernefysisk apokalypse faktisk vil bety. Kulde, mørke og matmangel vil berøre langt flere enn dem som rammes av en eksplosjon, ifølge beregningene.