Aktuelt

Utbygger nektet å betale for naturkartlegging om ikke «tonen» ble endret

Biofokus sin rapport fant utrydningstruede arter og sårbar natur på utbyggingstomt i Groruddalen. AF-gruppen var ikke fornøyd med vinklingen og hyret et annet konsulentselskap.