Aktuelt

Kommuner betaler dyrt for samisk språkopplæring

Ifølge Morgenbladets kartlegging kommer ekstrautgiftene på 30 millioner kroner årlig. I tillegg er lærermangelen stor. – Hvis kommunene ikke gir et godt nok samiskspråklig tilbud, blir resultatet at de bedriver en slags fornorsking, sier kommunedirektøren i Nesseby.