Forskning

Kan snakkerobotene bli mindre fordomsfulle?

Språkmodeller er fulle av fordommer, men får de en logisk forståelse av samfunnet, er det håp.