Aktuelt

Overvåkningsstaten eksploderer. Bare en håndfull mennesker ser den i kortene

Statens overvåkere har fem milliarder i årlige budsjetter, kraftig ny teknologi, nye lovtillatelser og 3300 ansatte. Utvalget som skal kontrollere dem, har til sammen 29 ansatte og medlemmer, og knapt en hundredel så mye penger. – Selve kontrollmodellen begynner å utfordres, sier Astri Aas-Hansen, utvalgets leder.