Aktuelt

Legemiddelverket straffer produsent av «slankemedisin»

Legemiddelverket har vedtatt en maksbot på 1,5 millioner kroner til legemiddelselskapet Novo Nordisk for ulovlig reklame for slankepreparater. Den villedende markedsføringen knyttes til at den populære medisinen Ozempic feilaktig er blitt forskrevet som slankemiddel – på folketrygdens regning.