Morgenbladet for 100 år siden

Lenin er død og Sonja Henie vækker opmerksomhet

Morgenbladet 22., 23., og 25. januar 1924.