Demokrati

Kritiserer forskningssamarbeid med Polen

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal utvikle metoder for å hindre vold i nære relasjoner i Polen, finansiert av de omstridte EØS-midlene. De risikerer å bli del av propagandaen til polske myndigheter, frykter kritikere.