Demokrati

Ny EU-lov kan gi sanksjonsmuligheter mot ungarske og polske medier

– Den kan få stor betydning, og særlig i land der pressefriheten er truet, sier medieforsker Tellef Raabe ved NHH.