Forskning

Står distriktspolitikken i veien for å bekjempe pandemien?

Sterkere skjevfordeling av vaksiner vil redde liv, hindre alvorlig sykdom og åpne samfunnet raskere, ifølge ekspertgruppe. Men FHI avventer og rikspolitikerne har vegret seg for å ta standpunkt – helt til nå.