Forskning

Fremtiden er ladbar – og har høy spenning

Forskningsfronten: Batterienes kvantesprang.