Forskning

Store hjerner sover mindre enn anbefalt

Norske forskere gjør uventet funn om søvn i stor studie. Men må de moderere tolkningen før studien kan bli publisert i et vitenskapelig tidsskrift?