Forskning

Årets kanskje mest oppsiktsvekkende måling innen partikkelfysikk

Den hittil mest presise målingen av massen til en elementærpartikkel er uforenlig med vår kunnskap om universets byggesteiner.