Forskning

Når dagens kryptografi slutter å fungere, blir internett ødelagt

Nå legges planene for hvordan vi kan sikre informasjon også mot angrep fra fremtidens kvantedatamaskiner.