Forskning

Maskiner som forstår kontekst: Et stort steg i retning faktisk intelligens

Dataprogrammene som kan lage kunst, utgjør et stort fremskritt, men kanskje av andre grunner enn du tror.