Forskning

Står vi på terskelen til en ny type sorteringssamfunn?

Det er ingen grunn til å utsette den etiske debatten. Algoritmene for genetisk sortering vil bare bli bedre. I tillegg til å redusere helserisiko, vil man også kunne selektere for ønskede egenskaper, som intelligens, personlighetstrekk eller høyde, skriver Lasse Pihlstrøm.