Forskning

Hvor farlige er bankkriser for resten av næringslivet?

Forskning på bankkrisen i 1866 kan si noe om hvorfor europeiske og amerikanske myndigheter nå kommer ilende til med krisepakker.