Forskning

Gjøk og sisik, trost og ... elg?

Apper som identifiserer dyr og planter er blitt uvurderlige for naturinteresserte nordmenn. Men kunstig intelligens kan fortsatt ikke erstatte ornitologene.