Forskning

Når revolusjonen blir permanent

Kinas brutale fremferd under Kulturrevolusjonen bidrar trolig til å redusere protestaktivitet den dag i dag, men kan også ha skapt flere «stille dissidenter» enn det ellers ville vært.