Forskning

Hva skjedde da det ble sådd ville blomster i en 248 år gammel gressplen?

Kort oppsummert: artsmangfoldet økte, klimagassutslipp og utgifter ble redusert og nærmiljøet foretrakk det.