Forskning

– Kanskje bør allmennleger få skrive ut cannabis

Steinar Madsen gikk nylig av som fagdirektør ved Legemiddelverket. Nå vil han at vi skal prøve ut cannabis i større skala.