Forskning

Slik får man folk med på klimatiltak

Amerikanske psykologer har utviklet en ny metode for å få folk med på å endre atferd.