Forskning

Redigering av arvestoffet kan tas i bruk på pasienter nå. Det blir dyrt.

Første Crispr-behandling mot arvelige blodsykdommer er nå godkjent.