Kommentar

Koronaviruset smitter også vår kulturelle synsnerve, skriver Bjarne Riiser Gundersen.