Kommentar

Beredskap er vårt indre Kina. På helse er demokratier best, skriver Kjetil Jakobsen.