Kommentar

Norge kan ikke være due og hauk samtidig. Sånt blir det bare flaksing av, skriver Sun Heidi Sæbø