Kommentar

Facebook kan overvåke folk mer enn PST. Det viser hvor vanskelig dagens trusselvurdering er, skriver Aslak Bonde.