Kommentar

En regjering som ikke har bevissthet om de rettslige rammer den jobber innenfor, kan vanskelig bli sittende, skriver Aslak Bonde