Kommentar

Tilliten til E-tjenesten er svekket både av USA-spionasje og av Frode Berg-saken, skriver Aslak Bonde.