Kommentar

Ti år etter terroren velger vi fortsatt mellom ideologi og psykiatri. Det er et feilspor, skriver Lena Lindgren.