Kommentar

For Arbeiderpartiet er SVs frafall et stort tankekors, skriver Aslak Bonde.