Kommentar

Markedsverdi-debatten: Kvinner og menn er mer like enn vi tror, skriver Lena Lindgren.