Kommentar

Endelig er det mer legitimt å være kritisk til koronamakta, skriver Markus Slettholm