Kommentar

Selv vi gamle militærnektere må innrømme at Norge bør sende våpen til Ukraina