Kommentar

Kan Xi Jinping ende opp som sin russiske motpart, spør Sun Heidi Sæbø.