Kommentar

Skal politiet telle nålemerker og måle knekkvinkler i slitne rygger nå?