Kommentar

Et lite insekt er alfa og omega for lørdagsgodtet

Ikke hat myggen i sommer. Gled deg heller over at dens tropiske slektning gir deg sjokolade, skriver Anne Sverdrup-Thygeson.