Kommentar

Selvfølgelig blir vi alle strømeksperter når markedsmekanismene er uforståelige