Kommentar

Berøringsangsten for Sverigedemokratene er ikke bare prippen